Vznik oddílu : září 1969  -  Olomouc-Nový Svět
Motto : "Kdo mnoho krásného v životě získal, musí za to vydat odpovídající měrou. "
Zaměření oddílu:

Oddíl se zabývá přírodovědně-tábornickou činností a je určen pro chlapce a děvčata ve věku od 6 do 18 let. Pořádá pro své členy, ale i pro širokou veřejnost během většiny prázdnin pobyty dětí v přírodě. Seznam připravovaných akcí najdete v sekci "Plán činnosti". Svou činnost provozuje v Šumperkui, v Haňovicích a v Cholině.  Na svých akcích se věnuje i netradičním výtvarným technikám.