Oddílová hymna

1: Strýčku Schweitzere, kdo pak nám ustele, pod smrkem po jedlí.
Kdo pak nám odpoví, koho se mám ptát?
Strýčku Schweitzere, tváříš se
vesele v očích máš plamínky,
deník na vzpomínky, kde jsi byl rád.
R: Turisťák, nekončí nechceš-li, turisťák bláznivý po dešti,
koho to potěší že jsme se tu sešli už tolikrát.
Táborák, vzplane až nad hory,
táborák pečené brambory,
soutěže výpravy pro sport a pro zdraví, zvládnu vždy rád, turisťák
2: Noci už ubývá, oheň dohořívá
s batohem na zádech toulat se po hradech, zříceninách.
Čekám na zápraží, vlakového nádraží
kam jedu kdo to ví
turista odpoví tam kde jsi rád.
R: Turisťák, nekončí nechceš-li,
turisťák bláznivý po dešti, koho to potěší že jsme se tu sešli už tolikrát.
Táborák, vzplane až nad hory,
táborák pečené brambory,
soutěže výpravy pro sport a pro zdraví, zvládnu vždy rád, turisťák
.