Historie oddílu

Náš turistický oddíl vznikl v září roku 1969 na Novém Světě jako oddíl Jisker Alberta Schweitzera pod vedením Jendy Kunčara.

Během této doby se v něm vystřídalo mnoho jisker - tedy dětí od 1. do 3. třídy. Oddíl patřil pod různé pionýrské skupiny, podle toho jak byla malá škola na Novém Světě přiřazována k velkým školám. Počátkem 80. let přešel oddíl pod PS Holice, kde se začal dále profilovat a stal se z oddílu jisker turistický oddíl, který nabízel volnočasové vyžití pro větší okruh dětí.

Na začátku pionýrského roku 1982/1983 oddíl přemístil své působiště na ZŠ Olomouc-Holice pod vedení Standy a Jirky. V roce 1988 vstoupil náš oddíl do TJ Holice a tím jsme získali klubovnu pod pódiem holického sálu.

V pionýrském roce 1989/1990 vzniklo první rozdělení do družinek - Gepardi, Kondoři a Rychlé šípy. Novou klubovnu na půdě jsme dostali v roce 1990 a o prázdninách byl první oddílový tábor ve Dzbelu.

V září 1990 pak při změně režimu, zůstává jako jediný oddíl z PS Holice, ostatní odcházejí do Skauta a nebo končí činnost. Oddíl se rozhoduje, že se spojí s PS Kopeček u níž setrvává do dnešního dne.

V pionýrském roce 1990/1991 bylo rozdělení do těchto družinek - Gepardi, Kondoři, Levharti a Tchoři. V září 1991 vznikla další družinka Supi a Levharti a v únoru se k nám přidala družinka Ostříži. Na začátku roku 1992/1993 bylo rozdělení následující: Kondoři, Lasičky, Ostříži a Tchoři. Na konci května se Kondoři rozdělili na Lišáky a Kondory. Začátkem roku 1993/1994 se rozpadli Lasičky a Tchoři a vznikli noví Levharti na Července a družinka Medvídci.

Novou klubovnu jsme v roce 1994 dostali ve dvoře Motorestu v Holici. Ostříži skončili činnost v roce 1996 a v roce 1997 jsme měli poprvé letní tábor v Otaslavicích. V roce 1997/1998 se Lišáci připojili k Medvídkům, zanikli Kondoři a vzniky nové Lasičky. V tomto roce jsme dostali výpověď z klubovny ve dvoře a ukončili své členství v TJ Holice. Pionýrský rok 1998/1999 byl oddíl ve složení: Medvídci, Levharti a nově vzniklí Delfíni na ZŠ Demlova a družinka v Senici na Hané. Ve školním roce 1999/2000 zůstávají Medvídci, Levharti, Delfíni a družinka v Čertoryjích, která ale vydrží jen do pololetí a pak se rozpadne, Stejně pak skončila i družinka v Senici na Hané. Stejně tak dopadl i pokus o vznik družinky v Těšeticích, ale i tato družinka neměla dlouhého trvání. Další změny nastaly v roce 2000/2001, kdy bylo složení takovéto: Medvídci, Levharti, Delfíni, Čápata a Slůňata, kteří téhož roku skončili. V roce 2002 skončily Čápata a Levharti přešli v samostatný oddíl, takže rok 2002/2003 začal s jedinou fungující družinkou Medvídků. V lednu 2003 vznikly Moruše. Na počátku školního roku 2003/2004 vznikla družinka Ohnivci a Kosatky v Rudné pod Pradědem. V prosinci pak se družinka Medvídci rozpadla. Na počátku školního roku 2004/2005 zanikly Ohnivci a byla obnovena družinka Levharti na Července a Čápata v Bruntále.Na počátku školního roku 2005/2006 zanikly Moruše a nahradila je družinka Panteři.Začátkem školního roku  2006/2007 vznikla družinka Berušky a skončila družinka Kosatky, která přešla ke skautům.

Při zahájení školního roku 2007/2008 se nepodařilo Panterům sehnat dostatek členů a tak se spojili s Beruškami v jednu družinku.

Ve školním roce 2008/2009 začala pracovat družinka v Haňovicích a o půl roku později i v Cholině. Zanikla družina Levharti a pokračovala Čápata.

Na počátku školního roku 2009/2010 byla situace stejná jako v předchozím roce ale na konci školního roku se osamostatnila Čápata.

V roce 2010/2011 byly pouze dvě družinky v Cholině a v Haňovicích. a tak to vydrželo až do škoilního roku 2016/2017, kdy se činnost rozšířila také do Šumperka