Námořní vlajková abeceda

Námořní vlajková abeceda, neboli oficiálním názvem Mezinárodní signální kód (The International Code of Signals), je signální soustava, užívaná k vizuálnímu dorozumívání, zejména mezi námořními loděmi respektive loděmi a přístavy. Ve své současné podobě byla ustavena roku 1931 a sestává ze 40 vlajek, z nichž 26 představuje písmena, 10 číslice, 1 vlajka je potvrzovací a 3 opakovací.

Následující tabulka znázorňuje písmenné a číselné hodnoty jednotlivých vlajek, jejich ekvivalent v mezinárodním hláskovacím kódu a také nejběžnější význam vlajky v případech, kdy představuje celou větu.

A Alpha Image:MKS_a.PNG Mám ve vodě potápěče nebo Provádím zkušební jízdu
B Bravo Image:MKS_b.PNG Mám nebezpečný náklad
C Charlie Image:MKS_c.PNG Ano
D Delta Image:MKS_d.PNG Nepřibližujte se ke mně, mám potíže s manévrováním
E Echo Image:MKS_e.PNG Měním kurs vpravo
F Foxtrot Image:MKS_f.PNG Mám havárii, navažte se mnou spojení
G Golf Image:MKS_g.PNG Potřebuji lodivoda
H Hotel Image:MKS_h.PNG Mám na palubě lodivoda
I India Image:MKS_i.PNG Měním kurs vlevo
J Juliet Image:MKS_j.PNG Chystám se signalizovat semaforem nebo Požár na palubě
K Kilo Image:MKS_k.PNG Ihned zastavte
L Lima Image:MKS_l.PNG Zastavte, chci s vámi navázat spojení
M Mike Image:MKS_m.PNG Mám na palubě lékaře nebo Zastavil jsem
N November Image:MKS_n.PNG Ne
O Oscar Image:MKS_o.PNG Muž přes palubu
P Papa Image:MKS_p.PNG Všichni na palubu, loď se chystá vyplout
Q Quebec Image:MKS_q.PNG Všichni na palubě zdrávi, žádám povolení k přistání/průjezdu
R Romeo Image:MKS_r.PNG Plavební dráha je mimo mou loď, můžete plout kolem mne
S Sierra Image:MKS_s.PNG Mé stroje pracují na plný zpětný chod
T Tango Image:MKS_t.PNG Nepředjíždějte přede mne
U Uniform Image:MKS_u.PNG Jste v nebezpečí
V Victor Image:MKS_v.PNG Žádám pomoc
W Whiskey Image:MKS_w.PNG Žádám lékařskou pomoc
X X-Ray Image:MKS_x.PNG Přerušte manévr a počkejte na mé signály
Y Yankee Image:MKS_y.PNG Převážím poštu
Z Zulu Image:MKS_z.PNG Zpráva na pevninu


1 Unaone Image:1Unaone.png
1 Bissotwo Image:2Bissotwo.png
3 Terrathree Image:3Terrathree.png
4 Kartefour Image:4Kartefour.png
5 Pantafive Image:5Pantafive.png
6 Soxisix Image:6Soxisix.png
7 Setteseven Image:7Setteseven.png
8 Oktoeight Image:8Oktoeight.png
9 Novenine Image:9Novenine.png
0 Nadazero Image:0Nadazero.png


návěští Image:Code and Answer.png
opakovač 1 Image:Substitute1st.png
opakovač 2 Image:Substitute2nd.png
opakovač 3 Image:Substitute3rd.png

Vlajky jsou vyvěšovány v počtu jedné až čtyř (při udávání zeměpisné polohy až sedmi) na signálním laně nad sebou a čtou se v pořadí shora dolů. První opakovač slouží k opakovaní první vlajky v pořadí, druhý opakovač zastupuje druhou vlajku atd. Jednovlajkové signály představují naléhavá a některá nejběžnější sdělení. Kombinace více vlajek mají přesně stanovený význam. Například:
FA Můžete mi sdělit mou polohu?
QU Kotvení zakázáno.
RW Odkud jste?
RY Vzpoura na lodi.
UM Přístav je uzavřen.
Kombinace E+návěští signalizuje začátek hláskované zprávy, F+návěští znamená tečku za větou a G+návěští označuje konec hláskované zprávy a návrat ke kódovaným signálům.