Šifry z písmen II.

Místo písmen čísla
Jedna z nejjednodušších šifer místo písmen se do zprávy napíší čísla A=1 B=2 ... Jednotlivá čísla se oddělují středníkem. jiná možnost je čísla psát římskými čísly. Také je možnost čísla neoddělovat středníkem, ale potom se luštění značně zkomplikuje.

Příklad:

AHOJ VODNÍKU = 1;8;16;11;  23;16;4;15;10;12;22

Mezerová šifra
Další velmi jednoduchá šifra, která se dá luštit i bez tabulky. Stačí vědět jak na to. Píšeme najednou do dvou řádek přičemž v první řádce je písmeno, které je v abecedě před tím co chceme zašifrovat a v druhé je písmeno, které je v abecedě po něm. Kdo mě nechápe ihned pochopí z ukázky.
S Z A N P
U B C P S

Je zašifrované slovo TÁBOR
Samozřejmě by šlo napsat to i takhle :
SU ZB AC NP PS

Záměna některých písmen

Zvolí se takový klíč, ve kterém se písmena neopakují a je dost dlouhý. Poté se písmena v klíči očíslují a místo písmen se do zašifrované zprávy píše příslušné písmeno.
      Klíč:   

O

R

I

G

A

N

U

M

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

Potom

VETS365 1BYV5TEL PL56ETY 65P1K25J3 ZH217CE63je

VETSINA OBYVATEL PLANETY NAPOKRAJI ZHROUCENI

dost slov se dá domyslet i bez klíče, otázka je zdali to při hře vadí.

 

Šifrování odpředu a odzadu

Příklad:

zelenina

zlnnaiee

Jak šifrovat:

Při šifrování si rozpočítáme místo pro celou šifru a šifrujeme tak, že na začátek zapíšeme první písmeno. Na konec pak druhé písmeno. Třetí písmeno šifrované zprávy napíšeme na druhou pozici. Jako předposlední písmeno zapíšeme další písmeno zprávy. Je to vlastně střídavě zapisovaný text od začátku a od konce.

 

Při dešifrovaní čteme text postupně po písmenech od začátku ke konci.

Při šifrování si pokud možno necháme konstantní šířku pro každé písmeno. Při psaní vždy napíšeme jedno písmeno a vynecháme prázdné místo. Až dospějeme do konce zapisujeme zprávu od začátku šifry do volných míst.

Pokud chceme vytvořit trochu těžší variantu této šifry, nevynecháváme jedno ale více volných míst. Sice se pak budeme několikrát vracet, ale šifra je pak hůře rozluštitelná.

Těžší varianta

Na obrázku je znázorněn těžší princip šifrování, kdy se šifruje podle šipek. Pokud šifrujeme touto metodou je vhodné mít někde šifrovaný text již napsaný. Píšeme písmena postupně tak, že napíšeme první písmeno, přeskočíme polovinu znaků (u těžší varianty třetinu, čtvrtinu ...) a napíšeme písmeno v polovině. Pokud používáme těžší variantu přeskočíme znovu třetinu (čtvrtinu) písmen a napíšeme písmeno na této pozici. Dále pokračujeme zase od začátku textu. Zapíšeme druhé písmeno, přeskočíme určitou část písmen a zapíšeme toto písmeno. Tento systém je trochu těžší, ale možná při strojovém zpracování logičtější.

Jak dešifrovat:

Při dešifrování vždy přečteme jedno písmeno další písmeno přeskočíme, jedno přečteme, jedno vynecháme.. Až dojdeme ke konci, Následně pokračujeme od prvního přeskočeného písmene.

Při použití těžší varianty nepřeskakujeme jedno ale více volných míst.

 

 

 

Mobilová šifra

Příklad:

zelenina

9999 33 555 33 66 444 66 2

Jak šifrovat:

Šifrování touto šifro je velice jednoduché. Každý, kdo již někdy posílal nějakou krátkou textovou zprávu na mobilním telefonu, jistě poznal tento todnoduchý způsob. Každé jednotlivé písmeno se šifruje tak, že se vždy napíše číslo tlačítka tolikrát, kolikáté je dané písmeno na daném tlačítku zobrazené. Jako mezera se používá číslo 1.

Zdá se, že nutnou pomůckou pro šifrování i dešifrování je nutný samotný mobilní telefon, nebo alespoň nějaký nákres, protože písmena na mobilním telefonu nejsou uspořádána nijak pravidelně.

Jak dešifrovat:

Dešifrování je celkem jednoduché - pokud máte k dispozici mobilní telefon stačí podle šifry mačkat jednotlivá tlačítka a zpráva se sama objeví (platí u starších mobilních telefonů). Nebo jednoduše můžeme postupovat podle klávesnice nebo náčrtku.

Šachová šifra

Tento filtr převádí text na tzv. Šachovou šifru. Při šifrování existuje tabulka o určitých rozměrech, do které je zapsána (i několikrát) abeceda. Filtr pak místo písmen zapisuje na výstup souřadnice daného písmene v abecedě. Často se může stát, že tabulka má více buněk, než má abeceda. Potom je tedy možné vyjádřit jedno písmeno více souřadnicemi, protože některá písmena jsou v tabulce vícekrát.

V případě, že je tabulka příliš malá, pak je možné, že tabulka nepojme celou abecedu. Pak se jsou zašifrována jenom ta písmena, která se vlezly do tabulky a ostatní jsou ponechána v původním stavu.

Abychom zašifrovali text do této šifry musíme si připravit šifrovací tabulku o nějaké velikosti. Do této tabulky pak zapíšeme postupně po řádcích abecedu. Pokud má tabulka více buněk, napíšeme abecedu do tabulky vícekrát. Všechny abecedy nemusí být ani napsány celé.

Pokud máme takovou tabulku, tak už jenom do šifry zapisujeme souřadnice každého písmena. Pokud je některé písmeno a tabulce uvedeno vícekrát, pak si můžeme vybrat, které souřadnice zapíšeme.

Příklad: Šifrujeme do tabulky o rozměrech 7 x 5 buněk zprávu zelenina

1) Připravíme si tabulku o rozměrech 7 x 5 buněk:

  1 2 3 4 5 6 7

a 
b
c
d
e

2) Do ní pak i několikrát zapíšeme abecedu:

  1 2 3 4 5 6 7
 
a A B C D E F G
b H I J K L M N
c O P Q R S T U
d V W X Y Z A B
e C D E F G H I

3) Při šifrování pak píšeme místo písmen jejich souřadnice. Písmeno Z je v tabulce jenom jednou, takže máme jedinou

možnost zápisu souřadnic - d5. Písmeno E je v tabulce několikrát - takže máme na výběr e3 nebo a5. Vybereme třeba e3. Takto postupujeme do konce zprávy, zpráva zelenina by měla šifrovaná vypadat takto: d5;e3;b5;a5;b7;b2;b7;a1;

Slovní klíč

Tento filtr používá šifru psaní podle slovního klíče. Tato šifra zpracovává text částech, které jsou části textu. Každá tato část je tvořena vždy několikátým písmenem původní zprávy. Tyto části jsou pak seřazeny podle hesla.

I když se tato šifra jmenuje šifrování podle slovního klíče, tak tento filr přijímá heslo s jakými koliv znaky. Pro určení posloupnosti je rozhodující vždy jen ASCII hodnota daného znaku. Je tedy možné mít i číslo jako heslo. Pokud se v klíči objeví nějaké písmeno nebo číslo vícekrát, filtr si s tím dokáže poradit. Jednoduše předpokládá, že vyšší prioritu (nižší číslo) má první výskyt znaku v klíči. Další stejný znak má pak nižší prioritu (vyšší číslo).