Šifry s písmeny I.

Text pozpátku

Nejjednodušší typ šifry je napsát zprávu pozpátku.

NÁVORFIŠAZEJÝRETKTXETEJOTOT - zpráva

 

Přesmyčky

TTOO EJ XTET ÝTKER JE ŠAZIRFÁNOV - zpráva

 

Výběr písmen

Čte se první a poslední písmeno z každího slova

Táto, teto jíme tele xant kat elor Ýgaj Efez Aš inaf ráno v Áron

 

Obecná monoalfabetická šifra

Používá se heslem míchaná abeceda: Jejím základem je klíčová fráze (alespoň 10 různých znaků). Tato fráze se vezme a napíše se tak, že se vynechají opakující se písmena. Pod tuto frázi pak napíšeme zbývající písmeny (ty, které nejsou ve frázi). Poté bereme znaky po sloupcích a přiřazujeme je abecedě.

Příklad: Bereme frázi MONOALFABETICKA SIFRA
MONALFBETICKSR
BDGHJPQUVWXYZ
	 
Naše abeceda nyní bude takováto: MBODNGAHLJFPBQEUTVIWCXKYSZR Tuto novou abecedu přiřadíme abecedě stávající (A = M, B = B, C = O,...) a můžeme šifrovat obecnou monoalfabetickou šifrou.

Cézarovská šifra

Písmena zprávy jsou nahrazeny písmeny ležícími o daný počet před nebo za nimi. Informaci o tom, jak má být abeceda posunuta, vyjadřujeme buď posunem "-1", "+5", nebo přiřazením písmen "A=C".

CAESAR DBFTBS A=B (+1)
 
A nebo si připravíme takovouto tabulku: 
Do první řádky se napíše celá abeceda a do druhé se napíše abeceda posunutá. Pod ísmeno A se napíše to písmeno o které je to posunuto ( např. A=M znamená, že a v šifře se rovná M ve skutečnosti ). Při šifrování se hledá ve spodní řádce a do šifry se píše to z horní řádky a při luštění se v horní řádce hledá písmeno v šifře a v dolní je písmeno ze zprávy

Pro A=M vypadá tabulka takto :

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T  U V W X Y Z
M N O P Q R S T  U V W X Y Z A B C D E F G  H Ch I J K L

potom : NUCX ICQBWYCh  je  AHOJ VODNÍKU

Autoklíč

Nejprve si označíme každé písmeno číslicí (A = 0, B = 1,...) a zvolíme si nějaký klíč (např. písmeno C).
Máme-li text TAJNA ZPRAVA pak užitím Cézarovské šifry a klíče +2 (A=C)
bychom dostali zprávu VCLPC BRTCXC která je snadno rozluštitelná. Právě zde můžeme užít autoklíč, což znamená, že nebudeme přičítat k písmenu stále 2 (nebo něco jiného), ale ke zprávě budeme přičítat buď otevřený nebo šifrový text této zprávy.

Příklad, varianta A (přičítání otevřeného textu)

TAJNA ZPRAVA
CTAJN AZPRAV
VTJWN ZOGRVV

Příklad, varianta B (přičítání šifrového textu)

TAJNA ZPRAVA
CVVER RQFWWR
VVERR QFWWRR
Luštění varianty A Útok na šifru. Luštění varianty B Odčítáme od znaku šifrového textu znak předchozí.

 

Polybiův čtverec

 1 2 3 4 5
1 A B C D E
2 F G H I J
3 K L M N O
4 P Q R S T
5 V W X Y Z

Tento čtverec lze samozřejmě různě modifikovat, změnit číslování, označovat např. sloupce písmeny, použít více písmen či číslic k označení jednoho řádku, použít přeházenou abecedu atd.

Příklad: 4135325412244543 POLYBIUS


 

Substituce pomocí slovního klíče

( divnej název, ale nikde sem to tak přečetl ). Je to vlastně složitější varianta předchozí šifry. Jednotlivá písmena budou posouvat různě např. A=AHOJ tzn., že pro první písmeno je posun A=A pro druhé A=H až pro čtvrté A=J a od pátého písmene se to opakuje.
ANDT VVRXIRI = AHOJ VODNIKU při klíči A=AHOJ

 

Substituce pomocí znaku

Zde byl text nahrazen hebrejským písmem. K vyluštění je zapotřebí vědět, který znak nahrazuje které písmeno

Lze použít jakoukoliv tabulku znaků

Posun abecedy s pomocným slovem

Na první řádek si napíšeme normální abecedu. Do spodního řádku pak napíšeme nejprve klíč a po něm po řadě písmena, která se v klíči nevyskytují.. Tím získáme převodní tabulku. Musí se použít slovo ve kterém se neopakují písmen a nejlepší je co nejdelší aby byly písmená víc zpřeházené

 Potom slovo AHOJ vypadá asi takhle : ChMRO

Kilometrovník


Číslo nad šipkou určuje o kolik jsou písmena v abecedě posunuta. To znamená, že první písmeno je posunuté o 3 písmena druhé o 8 až páté o 1 písmeno od šestého písmene se to opakuje až do konce zprávy. Šifruje se proti směru šipky abychom zprávu mohli ve směru šipky luštit.
XZIJ ULVChIJR = AHOJ VODNÍKU