Semafor

Semaforová abeceda je signalizační technika, určená k vysílání na větší vzdálenosti. Je rychlejší než signalizace morseovkou, neboť každý znak je kódován pouze jednou polohou rukou. Proti Morseově abecedě je však přijímání semaforu obtížnější, protože znaky přijímáme zrcadlově – je náročnější je dekódovat (přeložit).Slouží k dorozumívání na delší vzdálenosti, ale s přímou viditelností. Zvláštní kód označuje pauzu a pozor. Anglický způsob, vycházející z pohybu paží ve směru hodinových ručiček, je součástí Mezinárodní signální knihy. Existují i semaforové abecedy národní, které se od anglického podstatně liší a mají s ním společných jen několik písmen.Aby byly jednotlivé polohy rukou snáze rozlišitelné, semafor se vysílá pomocí dvou praporků (v každé ruce jeden). Na krátké vzdálenosti praporky nepotřebujeme. Praporky tvoří bílé a červené trojúhelníky sešité do obdélníku 20 x 30 cm. Jednotlivá písmena jsou kódována vzájemným postavením paží. V noci lze použít tři baterky.

Jak se učit semafor

Nejlépe se semafor učí podle jednotlivých řádků (tzv. kruhů), nejdříve A až G, pak H až N atd. Všimněte si, že se kruhy liší pouze polohou pravé ruky – nejprve směřuje svisle dolů, pak šikmo vpravo…

Postup vysílání semaforem

  1. Začátek vysílání se obvykle oznamuje písmenem D, praporkem třepotáme. Příjemce potvrdí stejným způsobem, že je připraven.
  2. Dále vysíláme jednotlivá písmena. Po každém slově opíše vysílající praporkem velký svislý kruh. Příjemce odpoví buď písmenem R, že rozuměl, nebo N, že nerozuměl. V takovém případě vysílající opakuje poslední slovo.
  3. Vysílání číslovek začínáme vysláním znaku „Začátek číslovek“, odvysíláme číslice a signalizujeme J, které značí „Konec číslovek“.
  4. Konec zprávy signalizujeme třemi velkými kruhy. V začátcích se také osvědčuje, když po vyslání každého písmene mávne příjemce praporkem, že rozuměl.

Semafor je způsob signalizace dvěma praporky. Je náročnější, ale rychlejší než morseovka. Místo praporků se v noci používají tři baterky. Je nutné dodržet přesné polohy paží!

nebo