Interpunkční znaménka

Interpunkční znaménka se skládají z šesti znaků .

Popis

Znak

Morseovka

Tečka za větou

.

. - . - . -

Čárka ve větě

,

- - . . - -

Středník

;

- . - . - .

Dvojtečka

:

- - - . . .

Otazník

?

. . - - . .

Vykřičník

!

- - . . -

Pomlčka

-

- . . . . -

Závorka

()

- . - - . -

Rovnítko

=

- . . . -

Apostrof

'

. - - - - .

Podrtžítko

_

. . - - . -

Zlomková čára

/

- . . - .

zavináč (posíláme ímejl)

@

. - - . - .

Uvozovky

"

. - . . - .