Číslice

Číslice se skládají vždy z pěti znaků .

Číslice

Znak

1

 . - - - -

2

. . - - -

3

 . . . - -

4

. . . . -

5

. . . . .

6

- . . . .

7

- - . . .

8

 - - - . .

9

- - - - .

0

- - - - -