Vysílání Morseovy abecedy :

Příjmat text můžeme dvojím způsobem:

   1. zaznamenávat na papír čárky a tečky, písmena oddělujeme jednou, slova dvěma svislými čarami.

    /// - / . - / - . . . / - - - / . - . //. . . -/ . . / - . . / - . / . - / . . . - / . - ///

   2. druhý způsob je že na papír zaznamenáváme již písmena.

     

Signalizace pažemi

Tečka

Čárka

Pausa

Signalizaci začínáme připažením obou rukou. Upažením pravou ruku rukou signalizujeme tečku, upažení oběma rukama znamená čárku. Po ukončení písmene opíšeme rukama kruh, po ukončení slova opíšeme dva kruhy, po ukončení věty vysíláme tři kruhy.

Signalizace praporkem

Signalizovat začínáme s praporkem nad levým ramenem. Opsáním osmičky nad hlavou vysíláme tečku, opsáním osmičky šikmo podél těla signalizujeme čárku. Na oddělování slov či vět opět vysíláme kruhy

Signalizace píšťalkou a baterkou

V obou případech je potřeba pouze dávat pozor na délky mezer a skutečně nechávat mezi vysílanými slovy větší mezery než mezi písmeny (případně můžete baterkou také udělat kruh – záleží na vzdálenosti pozorovatele). Luštění je v tomto případě mnohem náročnější než vysílání. Délkou hvizdu zřetelně rozlišujeme čárky a tečky a mezi slovy necháváme tří až pěti sekundové intervaly.

- Pomocí kouře:

Silný oheň přikrejeme zelenou trávou či listím, aby stoupal černý dým. Rozprostřenou dekou pak oheň zakrýváme a odkrýváme.

-Pomocí heliografu:

Lze použít jen za slunečného dne. Na prkénku nastavíme správným sněrem otočné zrcátko a vysíláme pomocí odkrývací clonky.