Tajné inkousty

To jsou inkousty, které lze číst pouze po použití nějakých chemikálií, případně, které lze vyvolat působením tepla. Ke psaní používáme čistý papír, který dobře saje a čisté pero nebo štěteček. Samozřejmě, že čistý papír v obálce by byl velmi nápadný. Proto sestavíme obyčejný dopis a pak mezi řádky, na nepopsaný konec a na druhou stranu můžeme psát tajnou zprávu .

Inkousty, které vyvoláváme teplem

Inkousty, které vyvoláváme chemicky

Další triky s inkousty

Psáti černě vodou, vínem, pivem, octem.

Roztluč 15 gr duběnek a 15 gr zelené skalice na jemný prášek a smíchej to dohromady. Touto směsí potři papír (nejlépe bavlnkou), na němž psáti chceš a opraš z papíru, co se oprášiti dá. Papír jest přizpůsoben, aby se na něm psáti mohlo vodou, vínem, pivem nebo octem černě. Použij k tomu péra čistého. Písmo hned zčerná, jakoby psáno bylo černým inkoustem .

Křídou nesmazatelně psáti.
Ponoř křídu do piva a piš ní. Písmo se tak hned nesmaže, neboť pivo zde udržuje písmo jako klíh .

Nezničitelný inkoust.

Vezmi 120 gr levandulového oleje, 15 gr kopálu a 11/2 až 2 gr lampové černě. Za pomoci vlažné vody rozpusť kopal v malé láhvi v levandulovém oleji a smíchej čerň s tím roztokem na nějaké hladké ploše. Nechá-li se to několik hodin státi, povstane inkoust, jehož možno užíti k nápisům na láhve, jež obsahují kyseliny. Dříve však nutno než-li se upotřebí, ním zamíchati, a je-li příliš hustý, rozřediti levandulovým olejem .

Inkoust za 24 hodiny neviditelný.
Svař duběnky v lučavce a přilej do toho vitriol a něco arabské gumy a salnytru. Tímto inkoustem psané písmo je za 24 hodin neviditelné .

Kouzelné písmo na okně.

Vezme se španělská křída a tou se napíše na okno nebo zrcadlo něco žertovného, co by společnost bavilo. Potom smažeme písmo a ukážeme desku a nikdo nepozná ničeho na ní. Když pak máme opět v rukou sklo, dýchněme na popsané místo a písmo se hned zase objeví .