Noční hodiny

V noci slouží jako hodiny Severka (Polárka) a Velký vůz. Pomyslný střed ciferníku tvoří Severka. Kolmo směrem k horizontu je číslice 6. Určíme číslici, která by se nalézala u zadních kol Velkého vozu. K této číslici připočteme číslici kalendářního měsíce. K součtu dále připočteme tolik desetin, kolik nám vyjde, když datum dělíme třemi. Např. je-li 21. připočteme 0.7 nebo je-li 6. připočteme 0.2 Celkový součet násobíme dvěma a odečteme jej od koeficientu, který platí pro Velký vůz, tj. 55.2 Výsledek pak udává čas v hodinách. Převyšuje-li výsledek 24, odečteme od něho číslo 24 Stojíte uprostřed hvězdné noci a chcete zjistit kolik je hodin. Jak to ale uděláte bez hodinek. Docela snadno, dávejte pozor.

 

 

 

 

 

 


A přesněji

hodiny

Pomyslně si pověste na hvězdnou oblohu hodinový ciferník. Jeho střed bude ležet na hvězdě Severce (Polaris). Předstate si, že k Velkému vozu ke hvězdám Dubhe a Merak vede malá hodinová ručička Kolik hodin ukazuje? (0-12 hod.) Na našem obrázku ukazuje těsně před sedmou hodinou - 6 hod 56 min. = 6,933 hod. Toto číslo nazvěme - hvězdný čas. Tento hvězdný čas dosadíme do následujícího a jednoduchého vzorečku:

Čas=K-2(Měs+HvČ)

HvČ - Hvězdný čas nyní 6,933
Měs - Počet uplynutých měsíců v roce (v půlce července je to 6,5)
K=52,3 - Konstanta, která platí zhruba pro naši republiku Čas - Výsledný reálný čas (0-24 hod)

Pro případ poloviny července a hvězdných hodin na obrázku dostaneme:
52,3-2(6,5+6,933) = 25,434 Pokud vyjde číslo větší než 24, musíme odečíst 24 (nebo 48). Dostáváme čas 1,434 = 1 hodin a 26 minut.

Několik praktických poznámek

- Sami poznáte, že přesnost odhadu závisí na správném určení hvězdného času.

- Při troše zkušenosti můžete odhadovat čas podle hvězd max. úchylkou 30-45min.

- Když určujete hvězdný čas. Zavřete oči postavte se rovně, zvedněte hlavu a otevřete oči. Dělejte to vždy stejně, abyste stáli vždycky stejně rovně.

- Někdy budete mít pocit, že ta konstanta není v pořádku. Já jsem se pokusil udělat vlastní průzkum abych vzoreček ověřil. Nevydržel jsem příliš dlouho, z dvaceti hodnot mi vyšlo, že ta konstanta zhruba odpovídá, ale nedokážu říci, zda je pro letní nebo pro zimní čas. Ta úchylka se v průběhu roku cyklicky mění a velmi špatně se definuje. Takže konstantě dále věřím. Kdybyste někdo prováděli vlastní průzkum a na něco zajímavého přišli, rád se poučím.

.